Gebruik software om al uw afspraken te beheren en patiëntgegevens veilig te beheren.

Ook zorginstellingen kunnen veel baat hebben bij het gebruik van een geschikte software oplossing. Digitalisering is immers alomtegenwoordig en strekt zich uit over alle sectoren en sectoren. Software kan echter alleen de hoogst mogelijke toegevoegde waarde voor een bedrijf vertegenwoordigen als het ook is afgestemd op de individuele processen van het betreffende bedrijf. De oriëntatie van de industrie speelt hierbij een doorslaggevende rol. Daarom willen we graag software voor de zorgsector onder de loep nemen, of in het bijzonder CRM software voor huisartsen.

Software voor de gezondheidszorg

Software voor klantrelatiebeheer wordt in verschillende sectoren gebruikt. Dit is software voor patiënt relatiebeheer. De betekenis van CRM is dat het kan worden gebruikt om alle klantrelatie processen digitaal in kaart te brengen en te beheren. Het patiëntenbeheer verschilt echter op een paar basisgebieden. Enerzijds zijn CRM-systemen voor de gezondheidszorg ontworpen om de uitwisseling van gegevens tussen verschillende zorginstellingen te vergemakkelijken. Aan de andere kant ondersteunen ze ook gegevensuitwisseling met laboratorium informatiesysteem (LIS). Daarnaast maken ze het mogelijk dat een contactpersoon, zoals een arts, ook aan meerdere instellingen kan worden toegewezen.  Dit alles zorgt ervoor dat CRM-systemen in de zorg zorginstellingen optimaal ondersteunen.

Software voor huisartsen

Software voor huisartsen valt ook in de categorie software oplossingen die in de zorg worden gebruikt. Het is ontworpen voor huisartsenpraktijken met een vast patiëntenbestand. Vanwege de aard van de activiteit verwijzen huisartsen vaak door naar externe instellingen, zoals specialisten of ziekenhuizen. Daarom moeten systemen op dit gebied de gegevensuitwisseling met externe instellingen optimaal ondersteunen. Tegelijkertijd is de huisarts ook het “centrale verzamelpunt” voor alle belangrijke patiëntgegevens. Daarom moeten ook andere externe instellingen gegevens zo moeiteloos mogelijk digitaal kunnen doorgeven aan de huisarts.  Een passende software oplossing helpt hen hierbij. Vind uw top 10 CRM systemen snel op crmoverzicht.nl.

Verbinding met de website

Niet voor niets wordt data ook wel het “goud van de 21e eeuw” genoemd. Ze maken het mogelijk om het meest complete totaalbeeld van de eigen klanten of patiënten te creëren. Om dit te doen, moet echter eerst zoveel mogelijk gegevens uit zoveel mogelijk bronnen worden verzameld. Tegenwoordig heeft bijna iedere huisarts een eigen website. Idealiter moet ervoor worden gezorgd dat dit is aangesloten op uw eigen software. Dit maakt een naadloze gegevensuitwisseling tussen website en database mogelijk. Patiënten hebben ook de mogelijkheid om een aanvraag te doen via een formulier. Dit wordt vervolgens direct doorgestuurd naar het systeem. Patiënten kunnen bijvoorbeeld ook buiten openingstijden een afspraak aanvraag doen.

Plannen

Het plannen en beheren van afspraken is een van de belangrijkste administratieve taken van de dagelijkse werkzaamheden van een arts. Daarom is het belangrijk dat een software voor huisartsen ook een tool voor afsprakenbeheer bevat. Deze tools zijn centraal op elkaar afgestemd en geven alle medewerkers toegang tot dezelfde data in hetzelfde systeem. Dit zorgt ervoor dat medewerkers te allen tijde informatie kunnen verstrekken aan patiënten; ook als de medewerker met wie een afspraak is gemaakt op die dag niet ter plaatse is. Dit zorgt voor soepele processen en de kortst mogelijke wachttijden.

Het digitale patiëntendossier

Het digitale patiëntendossier bevat alle belangrijke informatie over de behandeling en medische geschiedenis van een patiënt. Dit zijn essentiële gegevens die huisartsen en artsen in het algemeen nodig hebben om hun werk volledig uit te voeren en weloverwogen beslissingen te nemen. Digitaal beheer van deze informatie maakt niet alleen de administratieve rompslomp veel eenvoudiger. Ook wordt ervoor gezorgd dat alle belangrijke gegevens op elk moment weer beschikbaar zijn. Daarnaast faciliteert het digitale patiëntendossier de uitwisseling van informatie met externe instellingen. Tegelijkertijd wordt een hoog niveau van gegevensbescherming gewaarborgd, zodat gevoelige, persoonlijke gegevens veilig worden bewaard.

Pin It on Pinterest