Het is erg belangrijk om vast te stellen of een kind ja of de nee een spraakgebrek heeft. Daarbij is het essentieel dat ouders een deskundige raadplegen. Vaak wordt er bij het consultatiebureau al enige controle uitgeoefend op de spraakontwikkeling van het kind. Maar wanneer er gedurende de jaren spraakproblemen zich voordoen, is het erg slim om zo snel mogelijk een geschikte expert om hulp te vragen. We nemen het hieronder even met je door. Wanneer je inderdaad een kind hebt dat een spraakgebrek heeft, dan raden we je aan om eens te kijken op: https://www.depraatmaatgroep.nl, dan gaat er een wereld voor je open. 

Ontkenning vermijden

Een van de minst slimme dingen die je als ouders kunt doen, is te ontkennen dat je kind een spraakgebrek of ontwikkelingsachterstand heeft. Door dit te doen stel je eigenlijk een gedegen behandeling voor het kind uit. Vaak heeft het te maken dat ouders het niet willen weten dat er iets mis is. Een spraakgebrek, of het niet spreken op een leeftijd waarop dat eigenlijk al wel zou moeten, is een teken dat er iets mis is en dat er hulp gevraagd moet worden. Het beste is het dan om een huisarts en een logopedist te raadplegen. 

De logopedie die werkt

Een logopedist zal een onderzoek gaan starten naar de oorzaken van de problemen met onder andere de spraak. Eventuele problemen die niet medisch van aard zijn, worden door de logopedist behandeld met verschillende oefeningen. Het is essentieel dat je als ouders de thuissituatie zo inricht (in samenspraak met de logopedist) dat je kind ook thuis kan oefenen en ontwikkelen om zo een eventuele achterstand of problematiek in te halen en het hoofd te bieden. Jij als ouder speelt thuis een centrale rol om deze ontwikkeling te faciliteren. 

Samen aan de slag is de sleutel tot succes. 

Pin It on Pinterest