Het is niet altijd makkelijk om om te gaan met mensen met autisme. Ze hebben atypische  gedragingen die soms niet gemakkelijk voor leken te duiden zijn. In deze blog willen we een aantal tips geven waarmee het makkelijker wordt om mensen met autisme tegemoet te treden. Deze kunnen beneficiair zijn als het gaat over collega’s, maar ook als een van je eigen kinderen autisme heeft. Lees snel onze tips en doe er je voordeel mee. Wanneer het je kinderen betreft: bij autisme almere kunnen ze je goed helpen met hun kennis en kunde. 

De handige tips die echt verschil gaan maken

We hebben een aantal handige tips voor je verzameld waarmee het makkelijker wordt om in sociale zin om te gaan met mensen die autistische zijn. Het is overigens zo, dat de verschillende autismespectrumstoornissen ondergebracht zijn in de overkoepelende benaming die tegenwoordig gehanteerd wordt, namelijk ASS. Maar zonder verder oponthoud, hieronder vind je de tips. 

Wees consequent

Het is belangrijk om consequent te zijn. Het is voor mensen binnen het ASS erg lastig om anders te begrijpen wat de bedoelingen van je zijn. 

Hou je aan een schema

Dit heeft natuurlijk veel te maken met de zojuist genoemde consequentie die je moet betrachten. Aan de andere kant is het ook zo dat een schema een heldere houvast biedt, waarbinnen mensen met ASS beter kunnen werken.

Beloon goed gedrag

Bij kinderen is het heel belangrijk dat goed gedrag beloont wordt. Op deze manier zal het kind vaker de positieve gedragingen laten zien. Streng optreden als dingen fout gaan, zaken waar het kind niets aan kan doen vanwege ASS (het onderscheid is soms wel moeilijk te maken) zal geen verbetering teweegbrengen, eerder een verslechtering. Daarom is goed gedrag belonen een veel effectievere manier om verbeteringen te bewerkstelligen. 

Creëer een veiligheidszone voor thuis

Voor mensen die autisme hebben kan de wereld een onbegrijpelijke en ronduit enge plek zijn. Door voor kinderen een veilige plek te maken, is het mogelijk om ze een goed gevoel te geven waarin er mogelijkheden ontstaan om de ontwikkeling van je kind te stimuleren. Het is dan ook niet raar dat veel mensen met ASS, ook op latere leeftijd hun woning zien als de ultieme veilige plek en hier dan ook vaak aanwezig zijn. Maar om nu te zeggen dat dit specifiek iets voor autisten is…

Zoek naar motivaties voor sociaal afwijkend gedrag

Soms kan het zo zijn dat mensen met autisme gedragingen hebben die atypisch zijn: opmerkingen eruit flappen die eigenlijk sociaal gezien niet erg handig zijn of ronduit beledigend. Het is slim om erachter te komen waar bepaalde atypische gedragingen vandaan komen. Dat maakt het makkelijker ze te duiden. Dit laatste wil overigens niet zeggen dat je alles hoeft te accepteren. Maar het gaat er dus om hoe je er op reageert, want als je iets duidelijk wilt maken, dan is het belangrijk dat je concreet bent en uitlegt hoe een bepaalde opmerking of gedraging op je overkomt. 

Pin It on Pinterest